Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

agulek16
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamayamar mayamar
5001 64ed 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoll oll
agulek16
5455 01fd 390
agulek16
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaahora ahora

April 15 2017

agulek16
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
agulek16
 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
agulek16
5618 33de 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
agulek16
7948 8c9f 390
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
agulek16
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou
2180 6213 390
Reposted frommeirelav meirelav viaiblameyou iblameyou
agulek16
agulek16
4518 96e5 390
Reposted fromiblameyou iblameyou
agulek16
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
agulek16
2148 9c51 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
agulek16
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viaporwan porwan
agulek16
Potrafimy wytrzymać prawie każdy ból, jeśli możemy żywić nadzieję, że przeminie. Lecz kiedy jesteśmy przekonani, że nie przeminie nigdy, staje się nie do wytrzymania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromspokodama spokodama viaahora ahora
agulek16
2024 f278 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaahora ahora

March 27 2017

agulek16
6611 cbcd 390
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
agulek16
5590 2328 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl