Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

agulek16
4838 b0d0 390
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viaiblameyou iblameyou
agulek16
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
agulek16
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
agulek16
..Kocham cię po cholerne korzenie duszy i z powrotem. Jesteś częścią mnie. Prawdopodobnie lepszą częścią...
— Kim Holden – Gus
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
agulek16
2536 5a25 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 10 2015

agulek16
5572 d5ce 390
Reposted frombbiglove bbiglove
agulek16
6502 b141 390
Reposted fromshar17666 shar17666
agulek16
6743 0fc4 390
Reposted fromLukrecja Lukrecja
agulek16
Każdy ma jakąś przeszłość. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona czyni nas tym, kim jesteśmy.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromRebelde Rebelde
agulek16
Ja jestem Twój i Ty jesteś moja - i tak trwamy razem.
Przecież nie może być inaczej
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromchocolatee chocolatee viampiwosal mpiwosal
9613 44c2 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajethra jethra
agulek16
Never planned that one day
I'd be losing you
In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
— Katy Perry
Reposted fromnivea nivea viaomg-archy omg-archy
agulek16
4570 0854 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialittledarling littledarling
agulek16
1625 f252 390
Reposted frommaszka maszka viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
agulek16
Ja myślę, że ludzie różnie umierają: jedne przez chorobę, drugie przez oddalenie, trzecie przez to, że odmieniają się, czwarte... 
— Eliza Orzeszkowa – Ogniwa
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
agulek16
3393 7c30 390
Reposted fromTankistD TankistD viaiblameyou iblameyou

July 09 2015

agulek16
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhoisthere whoisthere
agulek16
4195 7843 390
Reposted frommicomomicuando micomomicuando vianiskowo niskowo
agulek16
agulek16

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl