Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

agulek16
5618 33de 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
agulek16
1235 d50e 390
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viacytaty cytaty
agulek16
1296 b655 390
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty

March 03 2017

agulek16
5292 af74 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaCut Cut
agulek16
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies

March 02 2017

agulek16
2892 32d9 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
agulek16
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viaiblameyou iblameyou
agulek16
2245 b0eb 390
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viaiblameyou iblameyou
agulek16
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
agulek16
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
agulek16
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem..
— Piotr Adamczyk
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
agulek16
I can’t go back and keep making [the] same mistakes —when I can make new ones.
— Bridget Jones
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
agulek16
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
agulek16
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
agulek16
To niesamowite ile może ważyć łza, jeśli serce boli.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
agulek16
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
agulek16
Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
agulek16
5976 7ce5 390
Reposted fromlaters laters viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl