Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

agulek16
4170 da4e 390
Reposted fromkaiee kaiee viazdzir zdzir
agulek16
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaromantycznosc romantycznosc
agulek16
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaromantycznosc romantycznosc
agulek16
- Harry, ty nie rozumiesz, czym jest przyjaźń lub wrogość. Lubisz wszystkich, to znaczy, że wszyscy są ci obojętni.
— Oscar Wilde ,,Portret Doriana Graya"
agulek16

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

agulek16
7620 1be7 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

August 22 2017

agulek16
3007 c2d2 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viamiktoria miktoria
agulek16
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viaBalladyna Balladyna
agulek16
6682 860d 390
Reposted fromsonaive sonaive viafeniculum feniculum
agulek16
1610 a632 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viazdzir zdzir
agulek16
4550 6344 390

August 21 2017

agulek16
7496 e76d 390
Reposted from0 0 viapimpmyheart pimpmyheart
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaporwan porwan
agulek16
1747 34f1 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
agulek16
3000 8c12 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
agulek16
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
agulek16
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaromantycznosc romantycznosc
agulek16
agulek16
4321 a332 390

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl