Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

agulek16
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viaBalladyna Balladyna
agulek16
agulek16
4305 886a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasundaydress sundaydress

November 29 2017

agulek16
4432 643b 390
Reposted fromkyte kyte viayanah yanah
agulek16
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione vianiskowo niskowo
agulek16
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo
agulek16
agulek16
Reposted fromcolagatji colagatji viazdzir zdzir
agulek16
4746 a7a4 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
agulek16
2282 c97e 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahogwarts hogwarts

November 23 2017

agulek16
Reposted fromfitvet fitvet viazdzir zdzir

September 27 2017

agulek16
2950 32dd 390
Reposted fromriseandshine riseandshine viazdzir zdzir
agulek16
0356 6659 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viacytaty cytaty
agulek16
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
agulek16
4170 da4e 390
Reposted fromkaiee kaiee viazdzir zdzir
agulek16
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaromantycznosc romantycznosc
agulek16
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaromantycznosc romantycznosc
agulek16
- Harry, ty nie rozumiesz, czym jest przyjaźń lub wrogość. Lubisz wszystkich, to znaczy, że wszyscy są ci obojętni.
— Oscar Wilde ,,Portret Doriana Graya"
agulek16

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

agulek16
7620 1be7 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl